Reiki Healing Kursus

Reiki er en naturlig medfødt egenskab. Med Reiki får du åbnet for dine medfødte evner og lære et enkelt system til healing af dig selv og andre.

Hvis du vil give dig selv en gave, der kan styrke og støtte dig, på din udviklingsrejse.

Reiki er
  • Et smukt og enkelt healings- og selv healings system - der -VIRKER
  • Alle kan lære at heale - også dig. Det kræver ingen forudsætninger.
  • Reiki er gaven til dig selv og kan bruges til at heale dig selv og andre
Reiki er en udviklings vej, der sker en personlig og spirituel udvikling i takt med, at du får mere energi. Du vil opleve positive forandringer i din dagligdag, at dit liv føles mere intenst, dybere, rigere og lysere, samt mere tillid til dine potentialer. Denne udvikling betyder at du vil være bedre til at håndtere vrede, bekymring, stress og hvad der ellers tynger dig. Livsglæde og overskud - selv i svære situationer - bliver nemmere. 

Du vil lære at heale dig selv og at heale andre, både på det psykiske og fysiske plan.

Reiki bringer dig derhen, hvor du har brug for at være for at kunne accelerere din udvikling. Dine tanker og hænder får større kraft, dine ord større vægt og dine sanser større rækkevide.
Reiki videregives af en Reikimester

Reiki er og støtter med mange ting
  • Større nærvær & livsglæde
  • Indre fordybelse
  • Selv healing & heale andre
  • Øger livskvaliteten, psykisk & fysisk
  • Udvikling af dine sanser & giver mere tillid til din intuition
  • Støtter din personlige udvikling
  • Kontakt til "Dit indre"

Reiki opdeles i trin, hvor du tager dem i rækkefølge.


Reiki I
På grundmodulet lærer du at åbne op for healing og bruge dine hænder. Du vil modtager initieringer og lære dine hænders helbredene evner at kende, samt meditation.
Du vil få Kompendie samt diplom. 

PÅ Reiki I vil du modtage/lære
At heale andre
At heale dig selv
At fornemme healingsenergien
At kunne tage imod kunder og give en fuld Reiki healing
At beskytte dig og rense dig selv 
Øve og træne på medkursister
Modtage healing fra medkursister 
Modtage initiering i Reiki I
Blive en del af Facebook gruppe for Reiki Healere i Heale.dk
Der veksle mellem teori og praktiske healing øvelser 
Modtage Kompendie inklusiv teknikker
Modtage Diplom

Pris kr. 1.200
Genganger pris kr. 600
Se dato for næste kursus
Aften Hold Klik her 
Dag Hold Klik her


Reiki II
For dig der vil gå i dybden. Med Reiki II lærer du at bruge Usuis symboler. 
Du vil modtage initieringer og Usuis symboler. Med symbolerne kommer der yderlig energi til behandlingerne. Du vil lære krafthealing, psykisk healing og fjern healing teknikker, som indeholder store muligheder og virker lige så godt som når folk er hos dig. 
Kursusmateriale samt diplom. 

PÅ Reiki II vil du modtage/lære
At heale dig selv & andre med et krafthealing tegn
At psykisk heale dig selv & andre
At fjern heale dig selv & andre, i fortid, nutid & fremtid
At kunne tage imod kunder og give en fuld Reiki healing
At beskytte dig og rense dig selv 
Øve og træne på medkursister
Modtage healing fra medkursister 
Modtage initiering i Reiki II
Blive en del af Facebook gruppe for Reiki Healere i Heale.dk
Der veksle mellem teori og praktiske healing øvelser 
Modtage Kompendie inklusiv teknikker
Modtage Diplom

Pris kr. 2.900
Genganger pris kr. 1.000
Se dato for næste kursus
Aften Hold  Klik her
Dag Hold  Klik her


Reiki III
Reikimester initiering & symbol
Reiki III er en livsvej, kan opleves som et kald til at blive Reiki mester, at du vil lære at fordybe dig endnu mere i Reiki og dig selv og dele det med andre. 
Du vil skulle være fortrolig med Reiki energien og anvende healingen på dig selv og andre hyppigt. Føler du dig klar, skriv eller ring til mig.
Har du taget Reiki I & II et andet sted vil det kræve at vi mødes til en behandling & snak pris kr. 800

PÅ Reiki III vil du modtage/lære
At heale dig selv & andre med mester tegn
At beskytte dig og rense dig selv 
Modtage initiering i Reiki III
Modtage Usuis mester symbol, mere styrke & energi i din healing. 
Blive en del af Facebook gruppe for Reiki Healere i Heale.dk
Der veksle mellem teori og praktiske healing øvelser 
Modtage Kompendie inklusiv teknikker
Modtage Diplom

Pris kr. 3.800
Ring på Tlf 6028 4750 & lav individuel aftale. 


Reikimester grad - læremester graden. 
Reiki III er en livsvej, kan opleves som et kald, at du vil lære at fordybe dig endnu mere i Reiki, dig selv og dele det med omverdenen. Du vil skulle følge Reiki mesteren i en periode til du mener tiden er inde til Reiki mester indvielsen. Det handler om regelmæssig daglig praksis som understøtter og udbygger den naturlige kanalisering af universel livsenergi.

Føler du dig klar, skriv eller ring til mig. 
Har du taget Reiki I & II et andet sted vil det kræve at vi mødes til en behandling & snak pris kr. 800

PÅ Reiki III vil du modtage/lære
At initiere kursister i Reiki I, II & III
Videreformidle til kursister
Deltage, arrangere & afvikle et kursus (min 3 kursister)
At beskytte dig og rense dig selv 
Modtage initiering i Reiki III
Modtage Usuis mester symbol, mere styrke & energi i din healing. 
Blive en del af Facebook gruppe for Reiki Healere i Heale.dk
Modtage Kompendie inklusiv teknikker
Modtage Diplom

Pris kr. 8.500 + deltage i at arrangere et kursus med min 3 kursister

Dato efter aftale - ring på 6028 4750

RAB Point
Denne skole/ uddannelsessted udbyder efteruddannelseskurser, der efter individuel vurdering af DAKOBE, eventuelt kan godkendes som RAB-point. 1 undervisningstime er 1 RAB point.
Kontakt Danmarks Komplementære Behandlere, www.dakobe.dk Lilly Nilsson ln@dakobe.dk