Clairvoyant Vejleder Uddannelse!


Uddannelsen til Clairvoyant Vejleder er et aktivt og kompetencegivende forløb, som varer ca. 12 måneder. Ud over den intense undervisning og træning, øver kursisterne løbende mellem modulerne, for at nå et så højt fagligt niveau som muligt.

Du vil modtage værktøjer og øvelse i at lytte og handler på din intuition, så du kan anvende den i din dagligdag til at skabe endnu mere harmoni i dit liv.

Forløbet henvender sig til alle og løfter dig, privat som professionelt, om du er underviser, coach, hjemmegående eller
  • Supersensitiv, påvirker stemninger og andres humør dig!
  • Oplever du der er mere mellem himmel og jord!
  • Ønsker du at tage ansvar for dit eget liv!
  • Ønsker du at transformere og udvikle dig!
  • Ønsker du at opleve tryghed i dine sanser!
Forløbet
Uddannelsen er fordelt på 11 moduler af 2 dages varighed, samt 10 træningsaftener og afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.  
Der er hjemmeopgaver samt 30 øve clairvoyance på personer - inkl. rapport, samt 10 øve clairvoyance uden rapport.
Der vil være fokus på hver enkelt kursist potentiale, personlig supervision af både den psykiske og den personlige udvikling samt 2 enetimer.
Du vil kunne deltage på Livsformål kurset til ½ pris - da dette giver endnu mere indsigt i dine temaer, udfordringer og potentialer.

Tidligere Kursisters udtalelser  Klik her

Teori og øvelser
Psykiske evner
Meditation

Træning i at fornemme energi & blokeringer
Clairvoyance
Åndelige vejledere
Skyggen & spejle sider
Ego
Sjæl
Projektioner
Tankens Kraft
Foto clairvoyance - at lave clairvoyance ud fra et foto
Fjern clairvoyance
Psykometri - at opfange information fra ting
Chakra systemet
Auraens opbygning
Beskyttelse & opladning
Medial kontakt - kontakt til afdøde
Clairvoyant træning på mennesker udefra
Demonstrations clairvoyance - beskeder til et publikum
Moral, etik & skelne evne
 
Undervisere clairvoyant
Gyta Kongsberg Boysen, Trine Juul Aamand & Heidi Ezra

Der er gæstelærere med i uddannelsesforløbet, og der vil endvidere afslutningsvis undervisning i marketing og regler for opstart som selvstændig.
 
Uddannelsen giver adgang til optagelse i Clairvoyant Foreningen

Tilmelding
Vi har en samtalen om uddannelsen, dine forventninger, indstilling og motivation til at arbejde med såvel dig selv som andre. Samtalen koster kr. 500,- som reduceres i gebyret, starter du på uddannelsen.

2016 Hold - Opstart Nov 2015 - Åben for tilmelding
              

Sted
Fredericia
 
Hold 2015
Alle dage    kl. 10.00 - 16.30
28 - 29 Nov 2014
9 - 10 Jan 2015
6 -7 Feb
20 - 21 Mar
11 - 12 Apr
8 - 9 Maj
19 - 20 Juni
14 - 15 August
26 - 27 September
8 - 9 Oktober
6 - 7 - 8 November
 


 

 

 

Øve aften   kl. 18.30 - 21.30
15 Januar
26 Februar
26 Marts
28 April - tirsdag
28 Maj
25 Juni
20 August
29 September - tirsdag
15 Oktober
22 OktoberPraktiske oplysninger
Pris  - kr. 21.800,-  
Ved tilmelding betales startgebyr kr. 4.500,-. Restbeløbet afdrages med kr. 1.500 hver den 1. i måneden eller forhør dig om en anden aftale !

Under kurserne serveres the og kaffe samt frugt.

For yderligere information

Tlf.       6028 4750
E-mail  
he@heale.dk

Ønsker du at være øve person på holdet der er i gang bedes du sende en mail til he@heale.dk - du vil modtage en mail om kommende dato!

Tanke - TFT - Clairvoyance - ki healing i Fredericia