Hvad er Clairvoyance !


Clairvoyance betyder klarsyn og er brugt som en samlet betegnelse for klarfølelse - klarsyn samt klarhørelse. En clairvoyant Vejleder bruger disse evner til at sætte fokus på dine aktuelle problemstillinger, livs temaer og valgmuligheder.

Som clairvoyante rådgivere samarbejder vi med den åndelige verden - hvorfra vi kanaliserer informationer til dig. Det er altså ikke den clairvoyante vejleders egen mening eller gode råd, der kommer til udtryk i en session, men clairvoyant informationer fra den åndelige verden. Derfor kan vi heller ikke diskutere en session bagefter.

Sessionen tegnes og du opfordres til at se på tegningen, da der ofte falder mere på plads, dagene efter en session.

Det er naturligvis helt op til dig selv, om du vælger at følge råd og vejledning, der bliver givet til dig under en sitting. Vi gør opmærksom på, at det er muligheder - ikke endegyldige sandheder, der er ud i fremtiden.

Mange Clairvoyante Vejledere kan kommunikere med afdøde. Afdøde kan vise sig under en sitting. Enten fordi de ønsker at tilkendegive at de er omkring dig og støtter dig, eller fordi de har et budskab til dig. Du har også mulighed for at invitere en afdød tilstede, men der er ingen garanti for at den afdøde vælger at kommer. 
Det op til dig, om du ønsker information fra en afdød.
Du kan til enhver tid afbryde en sitting.
 
 
Tankefelt - TFT - Clairvoyance - Reiki healing i Fredericia